Sen sommaren 2010 ger jag kurser i segling och motormanövrering utgående från Limhamns småbåtshamn. Jag är en glad seglare som seglat jolle och windsurfat mycket som tonåring men aldrig i tävlingssammanhang. Som ung vuxen har jag njutit av många "tjejseglingar" i Stockholms skärgård och sedan 2005 har jag och maken ägt en Marieholm 26.
2007 gjorde vi en längre segling runt svenska kusten. 2010 och 2012 har jag seglat i Grekland respektive Kroatien. 2014 skaffade jag en laserjolle som jag seglar med. Strikt utbildningsmässigt har jag avlagt examen för fartygsbefäl klass VIII och båtmekanikerintyg. Jag är med i den öppna Facebook-gruppen "Ta Rodret Kvinna". Under hösten 2017 köpte vi en ny båt - en Linjett 35.


LÄS OM DE OLIKA KURSERNA LÄNGRE NER PÅ SIDAN

Anmälan görs via mail till: maria.wagner@hotmail.com

Kreativitetssegling 1-3 juni 2018

Premiär för segling med kreativitet som tema. Det är ett nystartat tema där jag och co-pilot Anna Spencer i dagarna tre seglade och skapade poesi. Ombord på min LInjett 35 - Santana - kastade vi oss ut i kreativitetens djup och även i havet ibland, när vi behövde svalka våra hjärnor som arbetade för högtryck. Vi fångade det vi såg omkring oss i ord, bild och toner på olika sätt efter givna ramar utifrån Annas direktiv. Det ledde till oändligt många skratt, till samtal som svävade ut och till djupsinniga funderingar.