Sen sommaren 2010 ger jag kurser i segling och motormanövrering utgående från Limhamns småbåtshamn. Jag är en glad seglare som seglat jolle och windsurfat mycket som tonåring men aldrig i tävlingssammanhang. Som ung vuxen har jag njutit av många "tjejseglingar" i Stockholms skärgård och sedan 2005 har jag och maken ägt en Marieholm 26.
2007 gjorde vi en längre segling runt svenska kusten. 2010 och 2012 har jag seglat i Grekland respektive Kroatien. 2014 skaffade jag en laserjolle som jag seglar med. Strikt utbildningsmässigt har jag avlagt examen för fartygsbefäl klass VIII och båtmekanikerintyg. Jag är med i den öppna Facebook-gruppen "Ta Rodret Kvinna". Under hösten 2017 köpte vi en ny båt - en Linjett 35.


LÄS OM DE OLIKA KURSERNA LÄNGRE NER PÅ SIDAN

Anmälan görs via mail till: maria.wagner@hotmail.com

Kreativitetssegling 7-9 septmeber 2018
Tre dagars kreativitetssegling - bitvis äventyrlig segling med hård kryss, två rev i storen och 14 m/s när vi korsade Öresund. Sex kvinnor ombord. Vi gick från Dockan i Malmö, till Dragör och sen Skanör innan vi förtöjde hemma igen.  Pia, Yvonne, Annika och Jenny fick tillsammans med oss vässa pennor och blickar, dikta och sjunga och associera fritt till frukost, lunch och middag. 

Konstsegling till Artipelag aug-sep 2018


Motormanövrering 22 augusti

Lotta manövrerar elegant mellan pålar

Jessica har bra känsla i högerfoten

Dagssegling 1 juli

Faika, Urmi och Gunilla fick en härlig seglingsdag i Öresund - inkluderande bad släpandes efter båten...

Prova-på-segling 12 juni

Annika och Carina provar på!

Motormanövrering 24 maj

Urmi, Carin och Camilla tränar motormanövrering (att ligga stilla, att vända på en femöring och att ta sig fram mellan täta pålar).

Dagsseglingskurs 30 juni


Heldagssegling på Kaprifol i Lomma. Faika, Marlene och Jeanette seglade i härlig vind som ökade successivt under dagen så att vi mot slutet fick gå med två rev och delvis inrullad genua för att hålla balansen i båten.

Kvällskurs 5 juni 2018 på Santana

Nikita i djup koncetration för att hålla kursen
Katarina kryssar - de andra står framme
vid focken och tittar på hur ändrat
roderutslag påverkar seglet


Jonathan - har hittat en rätt skön position!

Kreativitetssegling 1-3 juni 2018

Premiär för segling med kreativitet som tema. Det är ett nystartat tema där jag och co-pilot Anna Spencer i dagarna tre seglade och skapade poesi. Ombord på min LInjett 35 - Santana - kastade vi oss ut i kreativitetens djup och även i havet ibland, när vi behövde svalka våra hjärnor som arbetade för högtryck. Vi fångade det vi såg omkring oss i ord, bild och toner på olika sätt efter givna ramar utifrån Annas direktiv. Det ledde till oändligt många skratt, till samtal som svävade ut och till djupsinniga funderingar.